ב"ה

מאמר ד"ה בכ"ה בכסלו, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ מקץ, שבת חנוכה, אדר"ח טבת, ה'תשע"ו