ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ וארא , מבה"ח שבט, ה'תשל"א

י"ל לש"פ וארא, יום הבהיר כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשע"ו