ב"ה

התוועדות ש"פ בשלח, י"ז שבט, ה'תשל"א

י"ל לש"פ בשלח, י"ג שבט, ה'תשע"ו