ב"ה

התוועדות ש"פ משפטים, בדר"ח אדר ראשון, ה'תש"ל

יוצא לאור לש"פ משפטים, מבה"ח אד"ר, ה'תשע"ו