ב"ה

מאמר ד"ה מגילה נקראת, פורים, ה'תשמ"ח

יוצא לאור לש"פ צו, ט"ז אדר שני ה'תשע"ו