ב"ה

הדרן על מסכת עדיות

יוצא לאור לקראת יום הבהיר י"א ניסן ה'תשע"ו