ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ שמיני, פ' החודש, מבה"ח ניסן, ה'תש"ל

יוצא לאור לש"פ תזריע, פ' החודש, ר"ח ניסן ה'תשע"ו