מאמר ד"ה בסוכות תשבו, ה'תשל"ז

יוצא לאור לחג הסוכות, ה'תשע"ז