התוועדות א - ש"פ בראשית מבה"ח מרחשון, ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשל"א