התוועדות יום שמחת תורה, ה'תשל"א

יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשע"ז