מאמר ד"ה אלה תולדות נח, ה'תשל"ז

יוצא לאור לש"פ נח, ד' מרחשון, ה'תשע"ז