חלק שלישי מהתוועדות ב - ש"פ בראשית מבה"ח מרחשון, ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ וירא, י"ח מרחשון, ה'תשע"ז