חלק ראשון מהתוועדות יום שמחת תורה ה'תשל"ב

יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות ה'תשע"ח