ב"ה

מאמר ד"ה כי תצא, ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ כי תצא, י"ד אלול, ה'תשע"ח