חלק שני מהתוועדות ש"פ נח, בדר"ח מרחשון, ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ לך לך, ח' מרחשון, ה'תשע"ח