חלק שלישי מהתוועדות י"ט כסלו ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ ויצא, ז' כסלו, ה'תשע"ח