מאמר ד"ה הבאים ישרש יעקב, ה'תשל"ח

יוצא לאור לש"פ שמות, י"ט טבת, ה'תשע"ח