חלק שני מהתוועדות יו"ד שבט ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ יתרו, ח"י שבט, ה'תשע"ח