התוועדות יום א' דחג הפסח, ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ ויקרא, ראש חודש ניסן, ה'תשע"ח