מאמר ד"ה ואכלתם אכול ה'תשל"ח

יוצא לאור לש"פ צו, ח' ניסן, ה'תשע"ח