התוועדות יום ב' דחג הפסח, ה'תשל"ב

יוצא לאור לימים ראשונים דחג הפסח ה'תשע"ח