התוועדות שביעי של פסח, ה'תשל"ב

יוצא לאור לימים אחרונים דחג הפסח