מאמר ד"ה והתהלכתי בתוככם, ה'תשל"ח

יוצא לאור לש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשע"ח