ב"ה

מאמר ד"ה וידבר גו' לאלה תחלק, ה'תשל"ח

יוצא לאור לש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשע"ח