ב"ה

התוועדות ליל שמחת תורה, ה'תשל"ב

יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תשע"ט