ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות מוצאי שבת בראשית, ה'תשל"ב

יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה ה'תשע"ט