ב"ה

מאמר ד"ה בראשית ברא ה'תשל"ט

יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשע"ט