ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ לך לך, י"א מרחשון, ה'תשע"ט