ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ וירא, י"ח מרחשון, ה'תשע"ט