ב"ה

מאמר ד"ה אמר ר' אחא יפה שיחתן ה'תשל"ט

יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשע"ט