ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ חיי שרה, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשע"ט