ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ שמות, כ"ה טבת, מבה"ח שבט, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ ויחי, י"ד טבת ה'תשע"ט