ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות מוצש"ק פ' וישלח, י"ט כסלו, ה'תשל"ג

יוצא לאור ליום הבהיר ה' טבת וש"פ ויגש ז' טבת ה'תשע"ט