ב"ה

התוועדות כ"ד טבת ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשע"ט