ב"ה

מאמר ד"ה וארא אל אברהם גו' ה'תשל"ט

יוצא לאור לש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשע"ט