ב"ה

התוועדות ש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ בא, ו' שבט ה'תשע"ט