ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ בשלח, י"ג שבט ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ בשלח, י"ג שבט ה'תשע"ט