ב"ה

חלק משיחת וא"ו תשרי תשל"א

יוצא לאור לש"פ וילך, שבת שובה, וא"ו תשרי ה'תש"פ