ב"ה

התוועדות ערב ראש השנה, ה'תשל"ג

יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תש"פ