ב"ה

התוועדות מוצאי י"ג תשרי, ה'תשל"ג

יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תש"פ