ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות יום שמחת תורה, ה'תשל"ג

יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תש"פ