ב"ה

חלק שני מהתוועדות יום שמחת תורה, ה'תשל"ג

יוצא לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תש"פ