ב"ה

מאמר ד"ה ויאמר גו' לך לך ה'תשמ"א

יוצא לאור לש"פ לך לך, י"א מרחשון ה'תש"פ