ב"ה

מאמר ד"ה ויהי הוא טרם כלה לדבר תשמ"ב

יוצא לאור לש"פ וירא, ח"י מרחשון, ה'תש"פ