ב"ה

מאמרי ד"ה מאי חנוכה וד"ה מאי מברך ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ תולדות, ב' כסלו, ה'תש"פ