ב"ה

חלק שני מהתוועדות מוצש"ק פ' וישלח, י"ט כסלו, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ וישלח, ט"ז כסלו, ה'תש"פ