ב"ה

מאמרי ד"ה רני ושמחי תשל"ז; תשמ"א

יוצא לאור לש"פ וישלח, ט"ז כסלו, ה'תש"פ