ב"ה

מאמר ד"ה בכ"ה בכסלו כו', ה'תש"מ

יוצא לאור לש"פ וישב, כ"ג כסלו, ה'תש"פ