ב"ה

מאמרי ד"ה רני ושמחי תשמ"ב; תשמ"ג

יוצא לאור לש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תש"פ