ב"ה

חלק שני מהתוועדות מוצש"ק פ' בא, יו"ד שבט, ה'תשל"ג

יוצא לאור לש"פ ויחי, י"ד טבת, ה'תש"פ